Vega E-Defter

Image frame 3

Vega E-Defter

 • Hızlı ve dinamik proje anlayışına sahip, faaliyet konusunda uzman Vega ekibi ile tüm yasal raporlamalarımızı sorunsuz şekilde otomasyona taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amortisman ve E-Defter gibi süreçlerimizi de sonuca ulaştırmanın verdiği cesaretle, çözüm odaklılık temel prensibi doğrultusunda nice projelerde birlikte çalışarak verimliliğimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

  Teşekkürler Vega Ailesi...

  Mert Çakar, Stratejik Planlama,Organizasyon ve Proje Yönetimi Bölüm Başkanı
  Turkish Bank A.Ş.
 • Vega Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti.ni E-Defter konusu gündeme gelmesiyle birlikte tanımış olduk. Firmanızla birlikte çalışmaktan gerçekten çok memnunuz. Bizden kaynaklanan sorunları bile hızlı bir şekilde çözme yaklaşımınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yardım ve destekleriniz sayesinde işlemlerimizi zamanında yapıyoruz. şirketinizle ilgili şu ana kadar hiçbir sorunumuz yok.

  İsmail Meşe, Mali İşler ve Opr. Müdürü/SMMM
  Philip Capital Menkul Değerler
 • Kullanmakta olduğumuz aracı kurum backoffice yazılımı ile Vega entegrasyonun çok iyi olması, Vega’nın gerekli güncellemeleri en kısa yapması ve özenli desteği nedeniyle Vega kullanmaktan dolayı memnun olduğumuzu belirtmek isteriz.

  Yardımlarınız için çok teşekkür ederiz, keyifli çalışmalar.

  Şaban Tirnovali
  Renaissance Capital Menkul Değerler A.Ş.
E-Defter Nedir?

E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin www.edefter.gov.tr sitesinde duyurulan format (XBRL – Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili) ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılmaktadır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanmaktadır.

E-Defter uygulaması kapsamında oluşturulacak yasal defterler, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir (Büyük Defter)’dir.

KAPSAMA GİREN MÜKELLEFLER
 • Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan şirketler.
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazoz, tütün ürünleri veya alkollü içecek) imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan şirketler.
E-DEFTER GEÇİŞ SÜRECİ

E-Defter tutma zorunluluğu kapsamına giren mükelleflerin,

 • E-Defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayında elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.
 • E-Defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.
 • Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce E-Defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.
E-DEFTER BAŞVURU KOŞULLARI

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği kapsamında yevmiye defteri ve büyük defterlerini elektronik defter biçiminde oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 • Gerçek kişi mükelleflerin Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifika veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları,
 • Tüzel kişi mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları,
 • Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında mükellefler tarafından kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olmasıdır.

Yukarıda belirtilen koşulların sağlanması durumunda https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ linkinden elektronik başvuru yapabilirsiniz.

E-DEFTER UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIR?
 • E-Defter dosyaları belirtilen standartlar ve formata uygun şekilde hazırlanır.
 • Oluşturulan E-Defter dosyası imzalanır.
 • İmzalanan E-Defter dosyasının belli bilgileri alınarak berat dosyası oluşturulur.
 • Berat dosyası imzalanır ve paketlenir.
 • Hazırlanan beratlar www.edefter.gov.tr adresine yüklenir
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanan beratlar kurumun web sitesinden indirilir, E-Defter dosyası ile birlikte arşivlenir.
NEDEN E-DEFTER?
 • Onay maliyeti yok
 • Baskı ve kağıt maliyeti yok
 • Arşivleme dijital ortamda, tonlarca kağıt ve depo yok
 • İş gücü tasarrufu var
 • Basit veri yapısı ile tüm sistemlerden (Platform Bağımsız) veri alabilme
 • Veritabanı, text, csv ya da Excel ile veri transferi
 • Kapsamlı veri doğrulaması
 • Kapsamlı sorgulama ekranları ile denetim kolaylığı
 • Şube bazında e-defter basabilme
 • Web servisi ile beratların otomatik olarak gönderilmesi ve alınması
 • Mizan kontrolü, dönem kontrolü, imza kontrolü ile hayatı kolaylaştıran tasarım
 • Kullanıcı bazında ekran ve düğme yetkilendirme
 • Log dosyaları ile yapılan işlemlerin denetlenmesi
 • Bakım ve güncelleme maliyetlerinin sabit olması
TEKNİK ALTYAPI GEREKSİNİMLERİ
 • .NET 3.5 platformu üzerinde VB.NET programlama dili ile geliştirilmiş olan Vega E-Defter uygulamamız, Windows tabanlı işletim sistemlerinde (Windows XP ve üzeri) çalışmaktadır.
 • İmzalama/onaylama işlemleri için Java altyapısı kullanılmakta ve Java Runtime Environment 7 (update 10 ve üzeri bir sürüm) ‘nin uygulamanın yüklü olduğu terminalde kurulu olması gerekmektedir.
 • Veriler MS SQL Server (2005 ve üzeri versiyonlar) üzerinde tutulmaktadır.
TANITIM VIDEOSU
REFERANSLAR
 • Arap Türk Bankası
 • Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
 • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
 • Turkish Bank A.Ş.

 • Alternatif Finansal Kiralama A.Ş
 • Burgan Finansal Kiralama A.Ş
 • Halk Finansal Kiralama A.Ş
 • İş Finansal Kiralama A.Ş.
 • Siemens Finansal Kiralama A.Ş
 • Ziraat Finansal Kiralama A.Ş
 • AT Finansal Kiralama A.Ş

 • A1 Capital Menkul Değerler A.Ş
 • ALB Menkul Değerler A.Ş
 • ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
 • Carestream Health Tibbi Cihazlar Ticaret Ltd Sti
 • GCM Menkul Kıymetler A.Ş
 • Işık Menkul Değerler A.Ş
 • İkon Menkul Değerler A.Ş.
 • İnfo Yatırım A.Ş.
 • Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
 • Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • Neta yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş
 • Philip Capital Menkul Değerler A.Ş
 • Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
 • Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • Taksim Yatırım A.Ş.
 • Teka Teknik Mutfak Aletleri San ve Tic. A.Ş.
 • Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • Başkent Menkul Değerler
 • Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.
 • Osmanlı Portföy
 • Referans Menkul Değerler A.Ş.
 • InvestAZ Menkul Değerler A.Ş
 • ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
 • Polen Menkul Değerler A.Ş
 • Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.
 • Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
 • Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş.
 • Ekinciler Menkul Değerler A.Ş.
 • Toprak DemirDöküm
 • Toprak İlaç
 • Toprak Seniteri
 • Toprak Temizlik
 • Toprak Kağıt Ürünleri Pazarlama ve İhracat A.Ş.
 • Toprak Dış Ticaret A.Ş.
 • Toprak İlaç Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
 • Toprak Tüketim Malları Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
 • Toprak Tüketim Ürünleri ve İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
 • Ekspres Yatırım A.Ş
 • Atlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş
 • ING Portföy Yönetimi A.Ş
 • Metro Portföy Yönetimi A.Ş
 • Venbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 • İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş

× VEGA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soyisim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları


Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve/veya
 • Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.


Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.


Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya kayıtlı elektronik posta (kep) (0212 3474994 nolu telefonu arayarak öğrenebilirsiniz.) adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


× Gizlilik Sözleşmesi ve Kullanım Hakları

www.vega.com.tr web sitesi ve bu internet sitesinde yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece Vega Bilgisayar Hizmetleri Ltd.Şti.’ye (Vega) aittir. Bilgiler, Vega'nın yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Vega, hiçbir koşulda, İçerikte olabilecek hata veya eksiklikler veya web sitesinde bulunan içeriğin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar dahil, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, içerikten ve ziyaretçi tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

Vega web sitemizde, kendisinin veya üçüncü kişilerin hizmetleri hakkında reklam ve promosyonlar görüntülenebilir. Web sitemizde Vega’ya ait olmayan ve faaliyetleriyle ilgili bulunmayan diğer web sitelerine yönlendirme yapılabilir. Ziyaretçinin bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret etmesi halinde üçüncü kişilerin kullanımında ve aitliğinde olan bu web sitelerinin politika ve uygulamalarından Vega sorumlu değildir.

Bu internet sitesinde verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. Vega, ziyaretçiye, üçüncü kişiler hakkında olanlar da dahil web sitesinde yer alan bilgilerle da dahil olarak mülkiyet, satılabilirlik, doğruluk, güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Vega ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

Vega, bu İnternet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, içeriği önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Vega internet sitesi içerisinde sizden şahsi bilgi girişi talep edildiği takdirde, vereceğiniz şahsi bilgileriniz (isim, soyisim, adres, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, e-mail, telefon, faks, demografik bilgiler veya müşteri numarası vb.) sadece bilgilendirme iletileri göndermek amacıyla Vega tarafından kullanılacak ve hukuki zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

Tarafınıza Vega tarafından gönderilen doğrudan pazarlama iletilerini almak istemiyorsanız, bu talebinizi, size gönderilen her bir iletinin altında yer alan “listeden ayrılma” uzantısı üzerinden tarafımıza gönderebilir ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak talepte bulunabilirsiniz.

Vega web sitemizin hukuki şartları ve gizlilik hakkında daha fazla bilgi almak, sitemizle ilgili görüş ve eleştirilerinizi bildirmek için bize e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.


× BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ (PR10-FR-06)

VEGA BİLGİSAYAR HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. olarak bünyemizde bulunan kurumsal varlıklarımızı, müşteri varlıklarımızı ve çalışanlarımızın varlıklarını korumak amacıyla kullandığı bilgi güvenliği politikamız dâhilinde,

 • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
 • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
 • Kapsam dahilinde görev alan tüm personelin BGYS kapsamında sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyi,
 • Firmamız; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmayı ve bu riskleri yönetmeyi,
 • BGYS kapsamında eğitim ve danışmanlıklarda süreklilikle bilgi güvenliği olgusunun firma genelinde tam katılım sağlamayı ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
 • BGYS' yi sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,
Taahhüt eder…

Genel Müdür

× 25.Yıl Mesajı

Okan Emir 1994 yılında İstanbul’da kurulan Vega Bilgisayar Hizmetleri, finansal raporlama konusunda bankalara yazılım çözümleri sunan bir danışmanlık firmasıdır. Kuruluşundan beri bankalara hizmet veren Vega, The Coca-Cola Company firması için 2001 yılından bu yana 100’ü aşkın ülkede kullanılan projeler geliştirmektedir.

Vega 25 yıldır, bilimin sınırlarını ilerletmek ve örnek bir kurum olarak Türkiye ve insanlığa hizmet etmek için çalışıyor.


Devamını Oku